Sunclass Airlines ja ympäristö

Olemme tehneet jo paljon, mutta jatkossa tahdomme tehdä vielä lisää.

Lue työstämme

Ympäristöpolitiikkamme muistuttaa meitä ottamaan ympäristön huomioon kaikissa toimissamme ja tekemään ympäristöä, matkustajia ja meitä itseämme hyödyttäviä uudistuksia.

Ympäristöpolitiikkamme

Suunnitelmamme on yksinkertainen.Tähtäämme ympäristötyössä alamme uranuurtajaksi, ja ympäristönäkökohdat ohjaavat kaikkea toimintaamme. Edistämme kestävää kehitystä määrätietoisesti ja keskitymme konkreettisiin tavoitteisiin:

 • Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen
 • Kemikaalien ja keinotekoisten aineiden käytön vähentäminen
 • Resurssien tehokas hyödyntäminen esimerkiksi kierrätyksen avulla

Meidän on tehtävä ympäristön roolia näkyväksi ja asetettava yhteistyökumppaneillemme ja toimittajillemme vaatimuksia. Meidän on motivoitava ja kannustettava työntekijöitämme osallistumaan, jotta he voivat omalta osaltaan rajoittaa resurssien käyttöä ja siitä seuraavia ympäristövaikutuksia.

Meidän on käsiteltävä kaikki yritystämme koskevat eettiset ja sosiaaliset aiheet ja kerrottava yrityksen ympäristötyöstä avoimesti ja totuudenmukaisesti.

Tavoitteemme

Olemme sitoutuneet ympäristötyön järjestelmälliseksi parantamiseksi seuraaviin tavoitteisiin:

 1. Noudatamme aina voimassa olevaa lainsäädäntöä.
 2. Jatkamme työtämme ympäristövaikutusten vähentämiseksi polttoaineenkulutuksessa, jätteenkäsittelyssä ja energiankulutuksessa.
 3. Asetamme vaatimuksia työntekijöidemme toimille ja otamme työntekijät mukaan ympäristöasioiden käsittelyyn, jotta heidän ympäristötietoisuutensa kasvaa.
 4. Tiedotamme toimistamme avoimesti sekä yrityksen sisällä että ulkoisesti.Ympäristötyömme

Yrityksessämme on ympäristöjohtaja, joka varmistaa, että vihreät ajatuksemme ja ideamme juurtuvat osaksi yrityksen toimintaa. Lisäksi olemme perustaneet ympäristöorganisaation, jossa on edustajia kaikilta päätoimialueiltamme. Organisaation tehtävänä on käydä yrityksemme ympäristöasioita läpi säännöllisesti ja käynnistää tarvittaessa niitä tukevia hankkeita.

Huomattavin ympäristövaikutuksemme syntyy lentokoneiden polttoaineenkulutuksesta ja lennon aikana ilmakehään vapautuvista päästöistä. Olemme pienentäneet polttoaineenkulutustamme 20 viime vuoden aikana yli 20 prosenttia ja määrittäneet tuleville vuosille lisävähennystavoitteet.
Mietimme myös mahdollisuuksiamme vaikuttaa matkustamossa. Olemme lajitelleet lentokoneessa syntyvät jätteet jo yli kymmenen vuoden ajan. Alumiini, lasi ja sanomalehdet kierrätetään, ja muu jäte poltetaan ja muutetaan sähköksi tai kaukolämmöksi. Tällä tavoin säästämme ympäristöä joka vuosi yli puolelta miljoonalta kilolta lajittelematonta jätettä.

Jo monta vuotta olemme keskittyneet hallinnollisten toimintojemme optimointiin. Pääkonttorissamme Dragørissä olemme vuodesta 2005 lähtien onnistuneet leikkaamaan energiankulutustamme (sähköä, vettä ja kaasua) noin 30 prosenttia. Myös paperin, kylpyhuonetarvikkeiden ja muiden materiaalien kulutus on pienentynyt samalla ajanjaksolla huomattavasti. Näin ollen myös jätettä on syntynyt entistä vähemmän.

Kaikki työntekijämme saavat säännöllisesti ympäristöasioihin liittyvää tietoa ja koulutusta. He oppivat ymmärtämään alati kasvavia ympäristöongelmia ja saavat tietoa siitä, kuinka niitä voi pyrkiä minimoimaan – sekä työssä että vapaa-ajalla.

Tärkeimmät saavutuksemme

Lentokoneidemme polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 20 prosenttia vuodesta 1999. Viime varainhoitovuonna päästömme olivat vain 66 grammaa hiilidioksidia/matkustajakilometri.

 • Aloitimme lennoilla syntyvien jätteiden lajittelun ensimmäisenä eurooppalaisena lentoyhtiönä vuonna 2001.
 • Vuosituhannen vaihteen jälkeen matkustamossa syntyvän jätteen määrä on vähentynyt noin 70 prosenttia.
 • Hallintohenkilökunnan kuluttama energiamäärä on pienentynyt kymmenen viime vuoden aikana 30 prosenttia.
 • Hallintotehtävissä syntyvän jätteen määrä on vähentynyt viiden viime vuoden aikana 25 prosenttia.
 • Aloitimme ympäristöraportoinnin ensimmäisenä pohjoismaisena tilauslentoyhtiönä vuonna 2002. Olemme julkaisseet raportin joka vuosi 2002–2014.

Olemme tehneet myös lukuisia muita ympäristön kannalta suotuisia valintoja. Esimerkiksi:

 1. Airbus A320/321 -lentokoneiden kuivaus sisäpuolelta (Zonal Drying) johtaa 85 tonnin hiilidioksidisäästöön vuodessa.
 2. Virtuaaliset IT-palvelimet säästävät 121 000 kWh sähköä ja 54 tonnia hiilidioksidia vuodessa.
 3. Lentokonehallin matalaenergiavalaistus säästää sähköä 60 prosenttia aiempaan järjestelmään verrattuna.
 4. Olemme Kööpenhaminan lentokentän ensimmäinen aurinkoenergiaa hyödyntävä yritys. Katollamme olevat aurinkopaneelit tuottavat vuodessa noin viisi prosenttia lämmitykseen tarvitsemastamme energiasta.
 5. Olimme ensimmäinen lentojen vapaaehtoista päästökompensointimahdollisuutta tarjonnut lentoyhtiö.
 6. Kaikkien virkamatkojemme päästöt kompensoidaan oman ympäristörahastomme varoilla.
 7. Olimme ensimmäinen yritys, joka hyödynsi univormuissa ympäristöä säästäviä osia.
 8. Järjestämme jatkuvasti erilaisia ympäristökampanjoita, joihin sekä matkustamohenkilökunta että toimistotyöntekijät voivat osallistua.
 9. Aurinkokennopuisto lentokonehallin katolla. 400 paneelia tuottavat noin 20 prosenttia vuosittaisesta sähköntarpeestamme.

 

Tulevaisuudensuunnitelmamme  

Olemme asettaneet tavoitteeksemme vähentää ympäristövaikutuksiamme entisestään. 

Esittelemme jatkuvasti uusia aloitteita, jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista. Esimerkiksi:

 1. Vuosina 2014 ja 2015 vastaanotimme kuusi uutta Airbus A321 -lentokonetta. Niissä on niin kutsutut wingletit eli siipiulokkeet, jotka vähentävät polttoaineenkulutusta ja siten myös hiilidioksidipäästöjä jopa viisi prosenttia.
 2. Olemme yksi maailman ensimmäisiä paperittomaan ohjaamoon siirtyneitä lentoyhtiöitä. Se tarkoittaa, että kaikki manuaalit on korvattu elektronisesti, esimerkiksi iPad-laitteilla. Se on pudottanut koneen kokonaispainoa jopa 40 kg. Vuositasolla se vähentää polttoaineen kulutusta tuhansilla litroilla, leikkaa hiilidioksidipäästöjä useilla tonneilla ja säästää yli miljoona arkkia paperia.