Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Koko konsernimme avainsana.

Sunclass Airlines ja kestävä kehitys

Kestävä yritystoiminta on yksi Sunclass Airlines -konsernin perusarvoja. Emme viittaa kestävä-sanalla pelkästään ympäristönsuojeluun. Menestyvän yrityksen on nykymaailmassa toki keskityttävä ympäristöasioihin, mutta oltava kestävällä perustalla myös taloudellisesti ja sosiaalisesti.

Kaikin puolin kestävää toimintaa

Meidän on huomioitava monenlaisia pitkän aikavälin haasteita: tarjottava asiakkaillemme jatkossakin fantastisia lomaelämyksiä ja kestäviä muistoja, ylläpidettävä henkilöstömme innostuneisuutta, parannettava polttoainetehokkuutta, tarkkailtava lentojemme päästöjä ja kannustettava muita seuraamaan esimerkkiämme.