Ilmailuteollisuus ja ympäristö

Sunclass Airlines kuuluu maailman vihreimpiin lentoyhtiöihin. Onneksi emme ole yksin.

Yhteiset tavoitteet

Lentoyhtiöitä edustavat järjestöt ovat asettaneet polttoaineenkulutukselle ja päästövähennyksille selkeät tavoitteet. Tekeillä on muun muassa yhteiseurooppalainen lennonjohtojärjestelmä European Single Sky. Se johtaa pitkällä aikavälillä entistä sulavampaan lentoliikenteeseen, lyhyempiin lentoaikoihin, niukempaan polttoaineenkulutukseen, pienempiin päästöihin ja ruuhkien vähentymiseen. European Single Sky -järjestelmään siirtyminen voi johtaa hiilidioksidipäästöissä noin 12 prosentin vähennykseen.

Lentoyhtiöiden on maksettava hiilidioksidipäästöistä

EU:n päästökauppadirektiivi astuu voimaan vuonna 2012 ja asettaa katon lentoyhtiöiden hiilidioksidipäästöille. Jos lentoyhtiön päästöt ovat sallittua suuremmat, sen on ostettava päästökiintiöitä EU:n kiintiöjärjestelmästä tai krediittejä kehitysmaiden ilmastoprojekteista. Samat ohjeet koskevat kaikkia EU-alueen lentoyhtiöitä. Me tuemme päästökauppadirektiiviä ja olemme valmiit sen täytäntöönpanoon koko suunnitellussa laajuudessa.