Tehtäväalueet

Tehtäväalueet

Sunclass Airlines Scandinaviassa on tarjolla monenlaisia työtehtäviä. Niiden yhteisenä nimittäjänä on haasteellisuus. Seuraavassa kerromme yrityksessämme työskentelevien tehtäväalueista.

Travel Retail

Travel Retail työntekijät järjestävät matkustamohenkilökuntaa koskevat käytännön asiat niin, että asiakkaille pystytään tarjoamaan lennoilla mahdollisimman hyvää palvelua. Heidän vastuullaan on huolehtia esimerkiksi järkevästä istumajärjestyksestä, ruoasta, juomista ja suositusta verovapaasta myynnistä.

Tyypillisiä työtehtäviä Travel Retail-osastolla:

Ateriapalvelut ja istumajärjestys

Tällä osastolla työskentelevät henkilöt suunnittelevat ateriapalvelut ja koneen verovapaan lastin sekä varmistavat, että istumapaikat jaetaan järkevästi ja matkustajien toiveiden mukaan.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalveluosasto käsittelee matkalta palanneiden henkilöiden yhteydenotot, esimerkiksi vahingoittuneita matkatavaroita, ruokia, juomia ja verovapaita ostoksia koskevat valitukset sekä muut lentomatkaan liittyvät kommentit.

Puhelinkeskus

Puhelinkeskuksessa on kiirettä, kun työntekijät vastaavat puheluihin ja käsittelevät ja rekisteröivät tuhansia ja taas tuhansia Airshoppen-tilauksia. Yhteydenotot kaikilta pohjoismaalaisilta matkustajilta päätyvät tänne.

Henkilöstöosasto

Organisaatiossamme on yli 1 000 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Espanjassa. Moista joukkoa hallinnoimaan tarvitaan taitava henkilöstöosasto. Se huolehtii työehtosopimusten pitämisestä ajan tasalla, oman Our Values -ohjelmamme arvojen toteutumisesta sekä markkinoiden parhaiden johtajien ja työntekijöiden rekrytoinnista ja pitämisestä yrityksessämme.

Tyypillisiä työtehtäviä henkilöstöosastolla:

Henkilöstön kehitys

Tämän osaston työntekijät työskentelevät usein itsenäisesti, mutta tiiviissä yhteistyössä osaston johtajan kanssa. Heidän tehtävänsä vaihtelevat päivästä toiseen, joten työntekijöiden on sopeuduttava vaihteleviin työaikoihin ja tartuttava rohkeasti uusiin haasteisiin.

Palkkahallinto

Palkkahallinnon työntekijät huolehtivat paljon muustakin kuin palkoista. He käsittelevät matkajärjestelyjä, lippuvarauksia, ID-kortteja, sopimuksia, vakuutuksia ja henkilöstöä koskevia tilastoja.

Intern Service

Tämän osaston työntekijät tilaavat toimistotarvikkeita, vastaavat erilaisten painotuotteiden painatuksesta, toimivat kuljettajina sekä lajittelevat ja jakavat postia yrityksen sisällä. Kaikki osastolaiset osaavat tehdä osaston kaikkia työtehtäviä, mikä edellyttää tiivistä yhteistyötä ja joustavuutta.

IT-osasto

Sunclass Airlines Scandinavialla on oma IT-osasto, joka tukee liiketoimintamme eri osa-alueita. Se kehittää ja ylläpitää ilmailualan tarpeisiin kohdistettuja ohjelmistoja, tukee töiden ongelmatonta sujumista ja pitää järjestelmät käynnissä. Lisäksi IT-osasto toimii organisaation sparrauskumppanina uusia IT-palveluja suunniteltaessa.

Ympäristö

Sunclass Airlines on alansa johtavia yhtiöitä ympäristöseikkojen huomioimisessa. Yhtiöllä on mm. kansainvälisen ISO 14001 -standardin mukainen ympäristösertifiointi. Yhtiössä on suoraan ylimmälle johdolle raportoiva erillinen ympäristöosasto. Lisäksi yhtiössä toimii suurimpien osastojen edustajista ja ympäristöjohtajasta koostuva ympäristöryhmä. Ryhmän tehtävänä on varmistaa, että yhtiön kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintasuunnitelmat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

Commercial

Commercial-osasto kantaa päävastuun asiakkaistamme ja lentomatkustajistamme. Neuvottelemme hinnoista ja laadimme sopimuksia.

Commercialin tavoitteena on hyödyntää lentokapasiteettiamme aina mahdollisimman tehokkaasti. Teemme sen yhteistyössä asiakkaidemme eli matkatoimistojen kanssa ja erityisesti konserniimme kuuluvan Sunclass Airlines Northern Europen kanssa. Kapasiteetinkäytön suunnittelussa otamme huomioon matkatoimistojen ja matkustajien asettamat toivomukset ja vaatimukset. Lisäksi huomioimme lentokoneiden huollontarpeen ja miehistöä koskevat työaikasäännöt sekä muut asiaan vaikuttavat tärkeät seikat.

 Huolehdimme myös lentokoneiden lähtö- ja laskeutumislupien eli slot-aikojen sekä eri maissa vaadittavien diplomaattilupien anomisesta. Syötämme neuvottelemamme liikenneohjelman omaan suunnittelujärjestelmäämme, joka on sen jälkeen muiden osastojemme käytössä.  

Osastomme tekee yhteistyötä Sunclass Airlines -konserniin kuuluvien muiden lentoyhtiöiden kanssa. Yhteistyömme varmistaa eri kausien vaihtelevien tarpeiden mukaan optimoidun lentokaluston ja koko konsernin lentokapasiteetin maksimaalisen hyödyntämisen.

Commercial-osastolle tyypillisiä työtehtäviä:  

  • Sopimusneuvottelut ja sopimusten käsittely
  • Asiakaskontaktit
  • Liikenteen suunnittelu
  • Lentokaluston suunnittelu
  • Lentokenttien slot-aikojen koordinointi
  • Ad hoc -myynti ja rahtimyynti
  • Koordinointi
  • Diplomaattilupien anominen
  • Markkinointi

Laatuosasto

Laatuosaston tarkoituksena on varmistaa asiakkaidemme tyytyväisyys. Lisäksi se valvoo viranomaisvaatimusten sekä sisäisten käytäntöjen ja normien noudattamista ja asetettuihin tavoitteisiin yltämistä. Se tarkkailee lento- ja koulutusosastoja, maapalveluita, teknistä osastoa, ympäristökysymyksiä ja toimittajia, esimerkiksi maahuolintayhtiöitä ja lentokoneiden kunnossapidosta vastaavia yrityksiä.

Tekninen osasto

Teknisellä osastolla työskentelee noin 70 miestä,  joiden tehtävänä on huolehtia lentokoneidemme turvallisuudesta. Osasto on jaettu edelleen tekniikkaan, suunnitteluun, linjahuoltoon ja logistiikkaan. Kaikkien aliosastojen työntekijät tekevät tiiviistä yhteistyötä Manchesterissä toimivan Sunclass Airlines Aircraft Engineeringin kanssa.

Meillä on Part M -kelpoisuus (Continuing Airworthiness Management). Lisäksi meillä on EASA Part-145 -korjaamohyväksyntä linjahuoltojen tekemiseen (mukaan lukien koneidemme Line A -tarkastus). Omat korjaajamme työskentelevät Kööpenhaminassa, Billundissa, Malmössä, Göteborgissa ja Kanariansaarilla.

Talousosasto

Pohjoismainen organisaatiomme kuljettaa vuodessa yli 2,3 miljoonaa matkustajaa, joten rahansiirrot ovat mittavia ja usein melko monimutkaisia. Tämä edellyttää talousosaston työntekijöiltä huolellisuutta ja vahvaa ammattitaitoa.

Tyypillisiä työtehtäviä talousosastolla:

Rahoitusosasto

Rahoitusosasto on vastuussa Sunclass Airlines Scandinavian likviditeetistä, polttoaine- ja valuuttakauppaan liittyvien riskien paljastamisesta sekä yrityksen intresseistä rahalaitosten ja luottokorttiyhtiöiden suuntaan. Työntekijöiltä vaaditaan kattavaa taloudellista tietopohjaa, vankkaa kokemusta kirjanpidosta sekä hyviä IT-valmiuksia ja englannintaitoa.

Kirjanpito-osasto

Kirjanpito-osasto laskuttaa lentoliput ja vastaanottaa laskuja toimittajilta. Se hallinnoi koko Sunclass Airlines -konsernin tanskalaisosan arvonlisäveroliikennettä ja vastaa Tax free- ja Duty Paid -liikevaihdon hallinnasta. Kirjanpito-osastolaisilla on oman ydinosaamisalueensa lisäksi oltava hyvä englannin kielitaito ja hyvät IT-valmiudet, ja heidän on tunnettava Navision- ja MS Office -ohjelmat.

Controllerit

Kaikilla osastoillamme on controllereita. He työstävät osastojen talousarvioita, kuukausiraportteja, ennusteita ja käyttökirjanpitoa sekä huolehtivat satunnaisista laskenta- ja hallintotehtävistä. Controllerien on hallittava konsernin kieli englanti, sillä suuri osa avainluvuista raportoidaan suoraan englantilaisille omistajillemme. Lisäksi controllerien on sopeuduttava ajoittaisiin ylitöihin ja tason säilyttämiseen myös paineen alla.

Kirjanpitoharjoittelijat

Tasaisin väliajoin tarvitsemme talousosastollemme kirjanpitoharjoittelijoita. Kaksivuotisen koulutuksen aikana opetamme valituille kaikki yrityksen sisäisen kirjanpidon toiminnot.

Operatiivinen osasto

Operatiiviseen osastoon kuuluvat kaikki miehistön jäsenet sekä useita hallinnollisissa tehtävissä toimivia. Sen tehtävänä on yhdessä muiden osastojemme kanssa kehittää, suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman turvallisia ja laadukkaita tilauslentoja ja palveluita.

Tyypillisiä työtehtäviä operatiivisella osastolla:

Crew Planning

Lentävien työntekijöidemme töiden suunnittelu tapahtuu täällä. Kyseessä on luonnollisesti tärkeä hallinnollinen tehtävä, ja suunnittelijoilla pitää olla perusteelliset tiedot asianmukaisista ilmailulaeista ja monista työehtosopimuksista, jotka säätelevät lentävien työntekijöiden työehtoja.

Flight Support

Lentojen suunnittelu, ylilentolupien järjestely ja lentokoneissa tarvittavien dokumenttien päivitykset tapahtuvat tällä osastolla. Työssä ovat tiiviisti mukana kaikkien käyttämiemme lentokonetyyppien hallintoasioista huolehtivat lentäjät. Osaston työntekijöillä pitää olla hyvät tiedot Tanskan kansallisen ilmailuviranomaisen (Trafikstyrelsen) ja kansainvälisten organisaatioiden säännöistä ja määräyksistä.

Operation Control Centre

Tältä osastolta käsin ohjataan kaikkia lento-operaatioita ja koordinoidaan yksittäisiä lentoja koskevia tietoja ja olosuhteita, esimerkiksi miehitystä, ateriatarjoiluja, verovapaasti myytäviä tuotteita, matkustajia ja ilmatilan hallintaa. Osastolla työskentelevien on pystyttävä tekemään oikeita päätöksiä paineen alaisena ja vaihtelevina työaikoina – vuoden jokaisena päivänä.

Lentäjät

Lentäjiemme tärkein tehtävä on kuljettaa matkustajat turvallisesti matkakohteeseen ja takaisin kotiin. Lentäjien on oltava erittäin vastuuntuntoisia ja yhteistyökykyisiä ja huolehdittava, että kaikki palapelin palaset ovat paikoillaan ennen nousua.

Matkustamohenkilökunta

Matkustamotyössä jokainen päivä on erilainen. Matkustamossa työskentelevien on siksi oltava miellyttäviä, huumorintajuisia ja ulospäin suuntautuneita henkilöitä. Työ on tiimityötä, jonka tarkoituksena on antaa matkustajille laatuun, palveluun ja ennen kaikkea turvallisuuteen perustuva myönteinen kokonaiselämys. Työajat vaihtelevat ja edellyttävät joustavuutta sekä innostunutta suhtautumista uusiin haasteisiin.